Magazyny

Najwyższe bezpieczeństwo powierzonych nam towarów zapewniają systemy monitoringu oraz ochrona fizyczna obiektu świadczona przez doświadczoną Agencję Ochrony.

Towar podczas rozładunków i załadunków, nie jest narażony na działanie warunków atmosferycznych. W przypadku spiętrzenia transportów lub nietypowych przesyłek istnieje możliwość wyjazdu wózka widłowego do rozładunku.

Nasza infrastruktura umożliwia sprawny rozładunek dostaw samochodowych. W przypadku dostaw pełno-paletowych rozładowany towar trafia do magazynu bez konieczności dokonywania na nim jakichkolwiek czynności przygotowawczych.

Dostawy samochodowe składające się z luźno załadowanych kartonów lub paczek są rozmieszczane na paletach, tworząc jednorodne, zafoliowane palety, składające się z tego samego asortymentu.

W celu zaewidencjonowania dostawy wprowadza się informacje na temat wysokości oraz wagi palety z towarem, symbolu znajdującego się na niej asortymentu oraz ilości sztuk przechowywanych na palecie. W oparciu o w.w. informacje wydrukowana zostanie etykieta identyfikacyjna wraz ze znajdująca się na niej informacją dotycząca docelowego miejsca składowania danego towaru. Na tej podstawie magazynier zawiezie paletę do wskazanej lokalizacji